เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2561

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 13:11 น.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบลสองพี่น้อง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

 

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันพุธที่ 05 เมษายน 2017 เวลา 14:45 น.

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 14:57 น.

 

สอบราคาโครงการขุดลอกสระเก่า หมู่2 วังวน

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 10:36 น.

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่2วังวน

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 10:20 น.

 

หน้า 3 จาก 12

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting