ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1

รายงานการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการควบคุมภายใน

ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ประจำปี พ.ศ. 2562

การติดตามประเมินผลแผน

การติดตามประเมินผลแผน

 

คำสั่งเรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

ที่ 179 / 2563

เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด

กองคลัง และกองช่าง

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean   


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-787-456
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.