ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

ลำดับที่ 1 นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์นาคา

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานธุรการ (กองช่าง)

ลำดับที่ 1 นางสาวชนกานต์ ประทุมเทือง

ลำดับที่ 2 นางสาวนฤมล น้อยสำราญ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาด้วยกันนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับ การประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 20 กันยายน 2566 นั้น

 

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ดังนี้

1. รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

1.1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

001

นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์นาคา

 

 

1.2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

001

นางสาวสุธาวรรณ จีนเจนกิจ

 

002

นางสาวชนากานต์ ประทุมเทือง

 

003

นางสาวอริศรา ชุติวัฒนเศรษฐ์

 

004

นางสาวนฤมล น้อยสำราญ

 

 

. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

กำหนดการสอบข้อเขียน (ปรนัย) และสอบสัมภาษณ์ ในจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

เวลา 09.00 – 10.30 . สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

เวลา 10.30 – 12.00 . สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

เวลา 13.00 . เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ตามเอกสารด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 2 อัตรา คือ

1. กองคลัง 

 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ

      ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน 1 อัตรา

2. กองช่าง

 2.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ

       ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดการรับสมัครสามารถอ่านตามเอกสารที่แนบมาด้วยกันนี้

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 34

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 

 


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล