รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

นโยบายการตรวจสอบภายใน

ขอเผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน 

ปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตุถุประสงค์ สายงานบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 จึงขอเผยแพร่แผนการตรวจสอบฯ เพื่อให้หน่วยรับตรวจทุกสำนัก/กอง ได้รับทราบ และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ต่อไป 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 36

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 
โทร.089-2555716


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล