การติดตามประเมินผลแผน

การติดตามประเมินผลแผน

 

คำสั่งเรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

ที่ 179 / 2563

เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด

กองคลัง และกองช่าง

ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

เรื่อง จรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean   


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.