รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกฯ

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 14:55 น.รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ของ

นายผล เอกบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 

ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:00 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:37 น.

 

สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:06 น.ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูที่ 8 บ้านหนองมะค่า ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูที่ 8 บ้านหนองมะค่า ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๖๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8

 

สอบราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:03 น.ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกระสังข์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกระสังข์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๗๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอบราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7

 

หน้า 10 จาก 17

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting