โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 11:35 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกระสังข์ (สายพุน้อย ? ศาลาหมู่บ้าน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกระสังข์ (สายพุน้อย ? ศาลาหมู่บ้าน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

 

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:52 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะค่า (ตรงทำประปาหมู่บ้าน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะค่า (ตรงทำประปาหมู่บ้าน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ

 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:50 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปลาดุก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปลาดุก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:48 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปืนแตก (สายบ้านนายเอกพร เธียรบรรทัด) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปืนแตก (สายบ้านนายเอกพร เธียรบรรทัด) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:07 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนแปดพันบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

 

หน้า 8 จาก 14

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting