สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:33 น.


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามรายการ ดังนี้


 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนาคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 14:50 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนาคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (สายทางเลี่ยงค่ายฝึกรบพิเศษ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

     องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนาคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (สายทางเลี่ยงค่ายฝึกรบพิเศษ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)


 

ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 13:15 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 11:25 น.


คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

รับสมัครพนักงานจ้าง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2014 เวลา 14:54 น.


คลิ๊กดูรายละเอียดการรับสมัคร
 

หน้า 17 จาก 18

«เริ่มแรกย้อนกลับ1112131415161718ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting