สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนาคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 14:50 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนาคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (สายทางเลี่ยงค่ายฝึกรบพิเศษ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

     องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนาคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (สายทางเลี่ยงค่ายฝึกรบพิเศษ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)


 

ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 13:15 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 11:25 น.


คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

รับสมัครพนักงานจ้าง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2014 เวลา 14:54 น.


คลิ๊กดูรายละเอียดการรับสมัคร
 

ถึงเวลาเป็นประชาชนที่ดี ด้วยการมาชำระภาษีให้ตรงตามกำหนด

เขียนโดย กองคลัง อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 16:23 น.

 

หน้า 12 จาก 13

«เริ่มแรกย้อนกลับ111213ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting