กฏกระทรวง/ระเบียบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวง ระเบียบ อบต.สองพี่น้อง 87
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โด สำนักปลัด 81
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างวหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561ระเบียบสำนักนายกรับฒฯ๖ณ๊ซ๋ษโ็ซญฏษณฑฺ๗ษณรษ๙๊็๘ษโฏษณญู๖ฺ๘็ฮฑฺฑษ?ณธฆซ๋ษ.ฆฯ๋ซญ.ษฯ๘ฮ.ซณํบฉ,ธฏษณโฎฌฯฺฯ๕โ๊ ฑงสง 2561 สำนักปลัด 85

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 
โทร.089-2555716


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล