ITA องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่นอง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 อบต.สองพี่น้อง 23
2 การติดตามประเมินผลแผน อบต.สองพี่น้อง 38
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.สองพี่น้อง 20
4 Social Network (Facebook) Administrator 12
5 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.สองพี่น้อง 30
6 ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.สองพี่น้อง 28

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean   


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-787-456
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.