ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สองพี่น้องกรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานพัสดุ 47
2 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 งานจัดเก็บ 11
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 36
4 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 61
5 ประกาศ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 66 งานจัดเก็บ 10
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายอ่างเก็บน้ำห้วยกระสังข์-บ้านหนองมะค่า งานพัสดุ 18
7 ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 65 งานจัดเก็บรายได้ 89
8 ประกาศขยายเวลา ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 งานจัดเก็บรายได้ 53
9 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สองพี่น้อง 56
10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565 งานจัดเกำ็บรายได้ 100
11 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สองพี่น้อง 87
12 ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษี ปี 64 กองคลัง 289
13 ประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 178
14 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 64 กองคลัง 150
15 ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 62 กองคลัง 92
16 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี งานจัดเก็บรายได้ 172
17 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 งานพัสดุ 121
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 งานพัสดุ 75
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 งานพัสดุ 65
20 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 63 งานจัดเก็บรายได้ 44
21 ประกาศ การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 63 กองคลัง 66
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 งานพัสดุ 66
23 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 63 งานจัดเก็บรายได้ 53
24 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน งานจัดเก็บรายได้ 44
25 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 Administrator 390
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง อบต.สองพี่น้อง 256
27 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.สองพี่น้อง 368
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 งานพัสดุ 58
29 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 อบต.สองพี่น้อง 114
30 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 อบต.สองพี่น้อง 126

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean   


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.