ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สองพี่น้องกรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ออกเก็บถาษีแี 67 งานจัดเก็บ 33
2 ประกาศเรื่องการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 113
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ภาษีที่ดิน ฯ ปี 67 งานจัดเก็บ 405
4 ประกาศ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานจัดเก็บ 611
5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุปี 66 งานพัสดุ 147
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 175
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 129
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับ การประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 135
9 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.สองพี่น้อง สำนักปลัด 143
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 147
11 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด 205
12 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 367
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานพัสดุ 246
14 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 งานจัดเก็บ 192
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 272
16 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 233
17 ประกาศ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 66 งานจัดเก็บ 167
18 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายอ่างเก็บน้ำห้วยกระสังข์-บ้านหนองมะค่า งานพัสดุ 179
19 ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 65 งานจัดเก็บรายได้ 277
20 ประกาศขยายเวลา ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 งานจัดเก็บรายได้ 194
21 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สองพี่น้อง 223
22 ประกาศจาก e GP ผู้ดูแลเว็บไซต์ 431
23 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565 งานจัดเกำ็บรายได้ 262
24 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สองพี่น้อง 267
25 ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษี ปี 64 กองคลัง 469
26 ประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 601
27 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 64 กองคลัง 332
28 ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 62 กองคลัง 256
29 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี งานจัดเก็บรายได้ 321
30 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 งานพัสดุ 277

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 
โทร.089-2555716


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล