ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สองพี่น้องกรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับ การประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 8
4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 25
5 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด 84
6 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 124
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานพัสดุ 131
8 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 งานจัดเก็บ 80
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 163
10 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 124
11 ประกาศ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 66 งานจัดเก็บ 56
12 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายอ่างเก็บน้ำห้วยกระสังข์-บ้านหนองมะค่า งานพัสดุ 68
13 ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 65 งานจัดเก็บรายได้ 152
14 ประกาศขยายเวลา ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 งานจัดเก็บรายได้ 94
15 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สองพี่น้อง 107
16 ประกาศจาก e GP Administrator 29
17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565 งานจัดเกำ็บรายได้ 143
18 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สองพี่น้อง 139
19 ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษี ปี 64 กองคลัง 347
20 ประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 374
21 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 64 กองคลัง 206
22 ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 62 กองคลัง 145
23 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี งานจัดเก็บรายได้ 226
24 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 งานพัสดุ 167
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 งานพัสดุ 119
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 งานพัสดุ 113
27 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 63 งานจัดเก็บรายได้ 79
28 ประกาศ การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 63 กองคลัง 103
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 งานพัสดุ 113
30 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 63 งานจัดเก็บรายได้ 89

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 

 


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล