สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องนายชาญชัย  สมใจ
ประธานอบต.สองพี่น้อง
โทร.081-4596861


นายบัญชา  ดูเรืองรัมย์
รองประธานสภาอบต.
โทร.065-6232758

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
 


นายทิตย์ แก่นสะแน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

โทร.082-2406974
 

นายสุชาติ  สมใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร.081-4596861

นายสมโชค กลัดหลำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

โทร.090-9875254
 
สมาชิกสภาอบต.
นายไพฑูรย  สงวนสิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร.083-3123316

นางสายฝน สุขศรี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

โทร.085-4262322
 
สมาชิกสภาอบต.
นางละออ งามขำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
โทร.084-3162114

นายบัญชา ดูเรืองรัมย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

โทร.065-6232758
 

นายวิรัตน์ นาคสิงห์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
โทร.098-5833792


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 
โทร.089-2555716


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล