คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องนายผล เอกบุตร นายกอบต.
นายผล  เอกบุตร
นายก อบต.สองพี่น้อง

นายประสาน  นิลดำ
รองนายก อบต.
 
นายสมพรรณ สาลี
รองนายกอบต.

นายสังวาล  สาลี
เลขานุการนายกอบต.
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting