ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
      ทรัพยากรดิน เนื้อที่ในตำบลสองพี่น้องส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่เกษตรกรรม สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว และดินเหนี่ยวปนทราย ดินเหนียวปนหิน และลูกรังบริเวณที่ราบสูง
       ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำเพชรบุรี ไหลผ่าน
       ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

มวลชนจัดตั้ง
       อสม. 8  หมู่บ้าน จำนวน  74  คน
       ตำรวจบ้าน 1  ชุด จำนวน  30  คน

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
       เขื่อนดินแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินปิดกั้นแม่น้ำเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 31,000 ไร่ จึงทำให้มีทะเลสาบ และมีเกาะกลางแม่น้ำ จำนวนเกาะที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมและมีการนิยมล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของทะเลสาบและต้นน้ำ
        แม่น้ำเพชรบุรี เป็นแม่น้ำสายหลักของชาวจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวล่องเรือและเล่นน้ำตามรีสอร์ทต่างๆ มากมาย
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting