สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  4  แห่ง
       โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน  2  แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  8  แห่ง
       หอกระจายข่าว จำนวน  2  แห่ง
       เสียงตามสาย จำนวน  8  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด                                                จำนวน  6  แห่ง

การสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน  2  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ตำรวจชุมชน                                   จำนวน  1  ชุด

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 
โทร.089-2555716


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล