สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

ที่ตั้ง
     ตำบลสองพี่น้อง เป็นตำบลๆ หนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย ตำบลสองพี่น้อง ตำบลแก่งกระจาน ตำบลวังจันทร์ ตำบลพุสวรรค์ ตำบลป่าเด็ง และตำบลห้วยแม่เพรียง องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานทางทิศเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร


อาณาเขต
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแก่งกระจาน และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน


เนื้อที่

       ตำบลสองพี่น้อง มีเนื้อที่ทั้งหมด 323,974 ไร่ หรือคิดเป็น 518.36 ตารางกิโลเมตร


ภูมิประเทศ
       พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีแม่น้ำเพชรไหลผ่าน บางส่วนติดอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน


หมู่บ้าน
       จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.สองพี่น้องมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน


ประชากร
     ปัจจุบันตำบลสองพี่น้อง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,748 คน แยกเป็นชาย 2,585 คน หญิง 2,163 คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย 9.16 คน/ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งรายละเอียดของหมู่บ้าน ดังนี้
              หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
       บ้านสองพี่น้อง 365 340 705 244
       บ้านวังวน 378 403 781 372
       บ้านท่าลิงลม 585 239 824 263
       บ้านหนองปืนแตก 395 399 794 343
       บ้านห้วยปลาดุก 303 265 568 214
       บ้านโป่งอิฐ 128 111 239 80
       บ้านห้วยกระสังข์ 350 346 696 227
       บ้านหนองมะค่า 81 60 141 66

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 
โทร.089-2555716


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล