ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565

ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำปี  2565

 

เพื่อให้การปฏิบติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  อบต.สองพี่น้อง จึงประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้   จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.สองพี่น้อง ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าหน้าที่สำรวจ

 

alt

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean   


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.