บุคลากรสำนักปลัด อบต.สองพี่น้อง

 


น.ส.บุญน้อง  กล่อมจิตร
ปลัด อบต.สองพี่น้อง

นายภัทราวุฒิ  แย้มกล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสิริมา  อยู่ชมบุญ
นักพัฒนาชุมชน
 
 พ.อ.อ.สมชาย  เพชรแย้ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวขจรพรรณ เหมือนอ่วม
นักวิชาการศึกษา
 

นายบริรักษ์ เกาะประเสริฐ
นักวิชาการเกษตร

นางสาวกมลชนก ศรีจันจรา
นิติกร
 

นางสาวศิราณี  พรามศาสตร์
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวอณัฐชา  คุ้มจินดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวโสภา  สมจิตต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นางสาวศิริรัตน์  โกงกาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวภัทรณินทร์  ขนอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 
นางสาวกรรณิกา  ขนอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายศตวรรษ ดาวตรง
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นายทนงศักดิ์ สมใจ
ภารโรง
    

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean   


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.