บุคลากรสำนักปลัด อบต.สองพี่น้อง

 


นายอุทัย อินแดง
ปลัด อบต.สองพี่น้อง
 

นายภัทราวุฒิ  แย้มกล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวกันตา แก้วพรม
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสิริมา  อยู่ชมบุญ
นักพัฒนาชุมชน
 
 พ.อ.อ.สมชาย  เพชรแย้ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางณัฐภัทร ปฏิมากรสกุล
นักวิชาการศึกษา
 

นายบริรักษ์ เกาะประเสริฐ
นักวิชาการเกษตร

นางสาวกมลชนก ศรีจันจรา
นิติกร
 

นางสาวศิราณี  พรามศาสตร์
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวอณัฐชา  คุ้มจินดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวโสภา  สมจิตต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวศิริรัตน์  โกงกาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวภัทรณินทร์  ขนอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 
นางสาวณฐอร บุญช่วย
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ ฤาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายศตวรรษ ดาวตรง
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นายทนงศักดิ์ สมใจ
ภารโรง
    

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 

 


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล