บุคลากรสำนักปลัด อบต.สองพี่น้อง

 


นายภัทราวุฒิ แย้มกล่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
 

 
นายภัทราวุฒิ  แย้มกล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางกาญนา สวัสดี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสิริมา  อยู่ชมบุญ
นักพัฒนาชุมชน
 
 พ.อ.อ.สมชาย  เพชรแย้ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา
 

นายบริรักษ์ เกาะประเสริฐ
นักวิชาการเกษตร

- ว่าง -
นิติกร
 

นางสาวศิราณี  พรามศาสตร์
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ครูผู้ช่วย
 
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวอณัฐชา  คุ้มจินดา
ครู
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวโสภา  สมจิตต์
ครู
 
นางสาวศิริรัตน์  โกงกาง
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวภัทรณินทร์  ขนอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางสาวณฐอร บุญช่วย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรัตนาภรณ์ ฤาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายศตวรรษ ดาวตรง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายทนงศักดิ์ สมใจ
ภารโรง
 
 
นายสุรศักดิ์ วงษ์ดำเนิน
คนงาน
   


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 
โทร.089-2555716


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล