บุคลากรกองคลัง อบต.สองพี่น้อง


น
น.ส.พิศมัย  จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.ฐิติมา โกงกาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

น.ส.สุวิมล  ภู่ทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.อริสรา  กล่อมเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

น.ส.สุธาภรณ์ เอกบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean   


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.