บุคลากรกองคลัง อบต.สองพี่น้อง


น
นางสาวพิศมัย  จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นางสาวฐิติมา โกงกาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์นาคา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

นางสาวสุธาภรณ์ เอกบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นางสาวขวัญจิราพร ฉันทพุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

   

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 
โทร.089-2555716


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล