รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

จากสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภททั่วไป  เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ

ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting