สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปา


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง


Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting