สร้างห้องน้ำคนพิการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2020 เวลา 11:35 น. เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 เวลา 00:00 น.

ศูนย์บริการคนพิการตำบลสองพี่น้องได้สร้างห้องน้ำให้คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 หลัง