สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:33 น.


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามรายการ ดังนี้


ดูประกาศสอบราคา