คุณพอใจอบต.สองพี่น้อง ด้านใด

คุณพอใจอบต.สองพี่น้อง ด้านใด
ด้านบริการประชาชน
5  41.7%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
3  25%
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2  16.7%
ด้านสาธารณูปโภค
2  16.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  12
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 21:43 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 เวลา 14:30 น.
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting