คุณพอใจอบต.สองพี่น้อง ด้านใด

คุณพอใจอบต.สองพี่น้อง ด้านใด
ด้านบริการประชาชน
6  46.2%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
3  23.1%
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2  15.4%
ด้านสาธารณูปโภค
2  15.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  13
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 21:43 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 เวลา 22:15 น.
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting